Styrelsen

 Ordförande – Hemsida – Seniorgolf – IT

Kenth Thörngren

thorngren.kenth@haningebgk.com

 

 

Sekreterare

Birgitta Karlfeldt

karlfeldt.birgitta@haningebgk.com

 

 

Kassör

Camilla Widell

widell. camilla@haningebgk.com

 

Ledamot

Lars Wallentin

wallentin.lars@haningebgk.com

 

Ledamot

Arne Östberg

ostberg.arne@haningebgk.com

 

 

Ledamot

Ronny Söderström

soderstrom.ronny@haningebgk.com

 

 

 

Kioskansvarig

Gun Petersson

petersson. gun@haningebgk.com

 

Suppleant-Senioransvarig

Tage Liifv

liifv.tage@haningebgk.com