Styrelsen

 Ordförande – Hemsida – Seniorgolf -IT

Kenth Thörngren

thorngren.kenth@haningebgk.com

 

Sekreterare

Birgitta Karlfeldt

karlfeldt.birgitta@haningebgk.com

 

Scan0001 (931x1280)Kassör

Marita Söderberg

söderberg.marita@haningebgk.com

 

Tävlingsansvarig – Anläggningsansvarig

Lars Wallentin

wallentin.lars@haningebgk.com

 

Ledamot

Arne Östberg

ostbergarne@mail.com

 

Suppleant-Kioskansvarig-Bokningsansvarig

 Monica Andersson

monica.andersson2199@gmail.com

 

Suppleant-Senioransvarig

Tage Liifv

tage.liifv@telia.com